www.engin-online.com

ATA SÖZLERI

" Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. A.gıde

" Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür. (ibni haldun)

" Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole france

" Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero

" Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Konfüçyus

" Adalet olmadan düzen olmaz. Albert camus

" Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Anonim

" Adalet önce devletten gelir. Aristo

" Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau

" Adalet topaldır. Fransız atasözü

" Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

    " Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar

" Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

" Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

" Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim

" Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.

" Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun

" Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. (schiller)

" Affetmeyi öğrenmek deneyerek oluyor.

" Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.

" Ağaç yaş iken eğilir.

" Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikçe yaşar.

" Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

" Ahlağın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz. Napoleon

" Ahlak, insanın kendi kendisini mağlup etmesidir.

" Ak akçe kara gün içindir.

" Akan suda nasıl tortu bulunabilir.

" Akıl tamamlandığında söz noksanlaşır. Hazreti ali

" Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarınında akıllarını kullanır.

" Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler. Aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini...

" Akıllı bir kimse kazandığı paranın birazını. Aldığı öğüdün ise büyük bir kısmını bir kenara koyar.

" Akilli don kisot uygun rüzgarı bekler. S.lec

" Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

" Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır. (descartes)

" Akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense,deli ol dünya senin kahrını çeksin.

" Akıllılar nedenler üzerine tartışır, aptallarsa karar verir. (anarchasis)

" Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.

" Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi de söylese o şey yine akılsızcadır. (b. Russell)

" Akşama karşı gitme, tan’a karşı yatma....atasözü

" Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olamazdı. (dağıstanlı abdulfettah efendi)

" Alim olmayınca insan muttaki olamaz, bir alim amil olmadığı halde ilim sahibi sayılamaz. (ebu’d- derda)

" Alışkanlıklar zıt alışkanlıklarla önlenir. Epıktetos

" Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulamayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.

" Alkış isteyen ıslığa da katlanır.

" Allah (cc) dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hazreti ali

" Allah bir ağız, iki de kulak yaratmış. O halde siz de bir defa konuşun iki defa dinleyin.

" Allah yolunda malını sarf eden kimseye, cenab-ı hak yedi yüz misli ecrini verir. (tirmizi)

" Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.

" Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur'an

" Allaha mülaki olan, neden mahrumdur. Allah’tan mahrum olan, neye maliktir ki ! (abdulhakim arvasi)

" Allah'a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir. Düşünmekle, hayal ile değil. (imamı rabbani)

" Allahım bana iman ver, ve onu bulmaları için başkalarına yardım etmeme müsade et. (tolstoy)

" Altın prangalar demir olanlardan çok daha kotudur. M.gandhı

" Altından kendini gözet. Zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar.(cenap şehabettin)

" Ancak allah'a inandığım zaman yaşadığımı anladım. (tolstoy)

" Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerlerdir. Gerçek buluşlar, düşüncelerin, yada duyguların tutuşmasından

" Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. (andre gide)

" Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır....andre gide

" Anlamak beğenmenin başlangıcıdır. (spinoza)

" Anne ve babanın yaşamı, çocuğun örnek kitabıdır.

" Anneler çocuklarının aklından tutacakları yerde ellerinden tutarlar. Duponloup

" Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. (samuel johnson)

" Arkadaşına borç para verirken ihtiyatlı davran, ikisinide yitirebilirsin.

" Asılan hırsız değil, yakalanandır. Çek atasözü

" Asla birilerinin umudunu kırma, belkide sahip oldukları tek şey odur.

" Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikayelerine inanmak zorundayız.

" Aşağıda olan düşmekten korkmaz.

" Aşağıda olan düşmekten korkmaz....buryan

" Aşık olmanın ve aşkı yaşamanın çok çeşidi vardır.

" Aşk bakışlarla başlasaydı, öküz çoktan trene aşık olurdu.

" Aşk gözleriyle bakmaz, duygularıyla bakar. (william shakespeare)

" Aşk, gülü dikenle avuçlamak demektir.

" Aşk, kalbimin saygısız misafiridir. Sormadan gelir sormadan gider.

" Atak ve cesur ol, bir gün geriye dönüp baktığında yaptıklarından çok yapmadıkların için pişmanlık duyacaksın.

" Atak ve cesur ol. Bir gün geriye dönüp baktığında, yaptıklarından çok yapmadıkların için pişmanlık duyacaksın.

" Ateş düştüğü yeri yakar.

" Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

" Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. Anonim

" Ayağını yorganına göre uzat.

" Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan, unutma ki, filin ayağı altında sen de öylesin.

" Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ayakları olmayan bir çocuk görene kadar.

" Ayakta ölmek diz üstü yasamaktan daha iyidir. F.d. Roosevelt

" Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük

    budalalık olur mu? Cıcero

" Ayrılık rüzgar gibidir. Küçük aşkları söndürür, büyük aşkları alevlendirir.

" Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. A.france

" Az konuşup anlaşılmamayı, çok konuşup hiçbir şey anlatmamaya yeğlerim.

" Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. H.ibsen